Daily Archives: 11.04.2019

Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át giọng nói bên trong bạn. Chỉ có trái tim và trực giác của chính bạn mới biết bạn muốn gì và bạn sẽ trở thành thế nào…
~ Steve Jobs