Acrobat – Tạo button chuyển trang cho file PDF

Thủ thuật này hay sử dụng trong thiết kế e-Detailer chiếu trên tablet với kích cỡ 10.1’’ (255.4mm) và độ phân giải 1920×1200 (WUXGA). E-Detailer là file PDF nhiều trang, có hệ thống menu nằm ở cạnh dưới hay cạnh bên để chuyển trang qua lại.

Đầu tiên là thiết kế một PDF nhiều trang có hệ màu RGB trên các phần mền thiết kế như Illustrator, Affinity Designer,… và tạo link trong Adobe Acrobat

Bài hướng dẫn này sử dụng Adobe Acrobat Pro DC 2017

Mở file bằng Acrobat

Chọn Tools > Edit PDF

Tạo button ở trang nguồn

Ví dụ từ trang 1, click vào 1 nút để di chuyển đến trang 5

Ở trang 1, chọn Link > Add or Edit

  • Sử dụng mouse drag 1 hình chữ nhật để tạo button. Lưu ý là acrobat không hiển thị khung chữ nhật này nên nếu không rành bạn sẽ khá lúng túng
  • Sau khi drag, hộp thoại “Create Link” xuất hiện, mặc định sẽ là “Go to a page view“.
  • Click “Next”, xuất hiện hộp thoại “Create Go to View

Thiết lập trang đích

Di chuyển đến trang 5, click lên trang 5 để đánh dấu trang 5 là trang hiện hành

Click “Set Link

 

Vậy là xong. Một button ở trang 1 liên kết đến trang 5 đã được thành lập.


https://www.wikihow.com/Add-a-Hyperlink-in-Illustrator
https://graphicdesign.stackexchange.com/questions/25289/create-a-pdf-in-illustrator-with-links-to-pages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + seventeen =