Action Anatomy For Gamers Animators and Digital Artists

Tạm dịch là “Cơ thể học người ở trạng thái chuyển động dành cho nghệ sĩ kỹ thuật số, hoạt hình, lập trình game”.

Action Anatomy For Gamers Animators and Digital Artists

Thể loại: Hình thái giải phẫu
Tác giả
: Takashi Iijima
Định dạng: scan PDF (136 trang)
Dung lượng: 126.8 MB

Download:Action Anatomy For Gamers Animators and Digital Artists

Các trang minh họa

library_book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + nineteen =