Affinity Designer – phiên bản chính thức 1.6

Tập hợp những tính năng mới của Affinity Designer phiên bản 1.6

Nâng cấp 1: Thêm tùy chọn giao diện sáng

Nâng cấp 2: Chế độ ổn định mới cho nét công cụ pencil và brush

Nâng cấp 3: Tối ưu hiển thị theo thuật giải Metal 2 trên macOS High Sierra

Nâng cấp 4: Thêm Tag các font gần đây, font đã sử dụng và font ưu thích trong menu font

Nâng cấp 5: Giao diện các ký tự đặc biệt mới

Nâng cấp 6: Cải tiến hiệu năng công cụ pan/zoom

Nâng cấp 7: Cải thiện năng suất khi thao tác với file có kích thước lớn

Nâng cấp 8: Có thể chọn Align theo đối tượng nào (đối tượng chọn trước hay đối tượng sau)

Nâng cấp 9: Thêm Vertical alignment cho Text frame

Nâng cấp 10: Khung text fix với nội dung

Nâng cấp 11: Nâng cấp xuất file PDF giữ nguyên mảng vector và màu gradient nhiều bước chuyển

Nâng cấp 12: Thêm “Unlock All” và ‘Show All’ trong menu Layer

và rất nhiều cải tiến, sửa lỗi và nâng cấp nữa

Các bài viết về affinity Designer

Video giới thiệu Affinity Designer và Photos phiên bản 1.6


(Barn gốc)

 • New light user interface option
 • New stroke stabiliser for all pencil and brush tools
 • Metal 2 accelerated view optimised for macOS High Sierra
 • New font chooser dropdown with recents, used fonts and favourites
 • New Glyph browser
 • Improved view pan/zoom performance
 • Improved performance with large documents
 • Align to key items
 • Text frame vertical alignment options
 • Fit frame to text
 • Many PDF export improvements including vector export of multi-stop gradients
 • Added ‘Unlock Air and ‘Show All’ commands
 • Numerous bug fixes and other improvements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 7 =