Affinity Designer và những câu hỏi thường gặp

Trang tập hợp các thắc mắc thường gặp khi thao tác trên phần mềm Affinity Designer 1.5.5

Affinity Desiger 1.6.1 chưa làm được
 • Find and Replace
  Chuyển đường chọn thành đường path vector
 • Distort perspective
 • link các text box
 • chưa link image (embed image)

Reset text về mặc định (xóa bỏ format hiện tại)

Có thể Perspective transform vector trong Affinity Designer?

Câu trả lời là không

Giải pháp: Chuyển file qua làm trên Affinity Photo

 • File > Edit in Photo..
 • Trong Affinity Photo:
  • Filters > Distort > Perspective.. 
  • Điều chỉnh các góc khung perspective

Làm mờ dần ảnh

Tại sao text luôn có nền sáng?

Bạn có thể tắt nền bằng cách click vào ô màu cuối cùng trong bảng lệnh character

Blending

File > Document setup > Bleed

Chỉnh kích thước Artboard

Chuyển đơn vị Nudge thành mm

Vào Preferences > tools > Nudge Distance

Di chuyển vùng Gradient Radial

Sử dụng Fill tool 

Sắp các đối tượng cặp sát vào nhau

 • Chọn tất cả các đối tượng (Shift_Click)
 • Click vào nút Arrange

Trong bảng lệnh Arrange

Hiệu ứng Noise nằm ở đâu?

Trong bảng lệnh color. Click vào vòng tròn nhỏ Opacity sẽ chuyển thành Noise

Chuyển text thành hình shape

Chuyển stroke thành shape

Chọn đoạn stroke, vào Layer > Expand Stroke

Đổi chiều dòng text trên đường path

Chọn đoạn text, click nút Reverse Text Path  để đảo chiều đoạn text

Để đối tượng không hiển thị bên ngoài canvas

Trong View > View Mode > Bỏ Kiểm Clip to Canvas

Để background trong suốt

Chình trong menu File > Document Setup > Kiểm Transparent background

hoặc trên context toolbar khi không chọn đối tượng nào

 

Các bài viết về affinity Designer


https://affinity.help/designer/en-US.lproj/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − 2 =