AFD iPad – Point Transform tool

Một công cụ rất hay và đặc hữu của Affinity Designer trên iPad, dùng để biến đổi đối tượng linh hoạt, là Point Transform tool, công cụ thứ 3 từ trên xuống

Công cụ này cho phép người thiết kế di chuyển tâm transform khi scale và rotate khi kéo một note ở góc đối tượng.

  • Scale: chạm thêm 1 ngón tay lên màn hình khi kéo node góc
  • Rotate:
    • chạm thêm 2 ngón tay lên màn hình khi kéo node góc
    • chạm thêm 3 ngón tay lên màn hình khi kéo node góc để xoay mỗi 15o
  • Move: chạm 4 ngón tay khi di chuyển, đối tượng sẽ không liên kết với tâm transform

 

Thế nhưng liệu có dư không khi đã có Move tool  transform đối tượng

Vậy có gì khác nhau khi transform đối tượng bằng công cụ Point Transform tool  và Move tool  ?

Đó là với Point Transform tool  người dùng có thể định vị tâm transform khi scale hay rotae đối tượng.

Leave a Reply