Affinity Designer – nâng cấp lên phiên bản 1.6.1

Affinity Designer, một ứng dụng đúng hàng top trên App Store chuyên về đồ họa vector, tiếp tục nâng cấp lên phiên bản 1.6.1 trong cuộc hành trình trở thành ứng dụng thiết kế chuyên nghiệp theo roadmap của công ty Serif (Europe) Ltd.

Lần nâng cấp này, Affinity Designer chú trọng về hiệu năng và tập trung sửa các lỗi ở phiên bản trước.

Nâng cấp 1: Gõ được tiếng Việt

Cái vui nhất trong lần nâng cấp này là khả năng gõ được tiếng việt với bộ gõ telex trong MacOS. Thế là bye bye cái cảnh gõ tiếng việt trên TextEdit rồi copy qua AD

Tiếng việt đã gõ được thì khả năng các ngôn ngữ khác cũng thế.

Nâng cấp 2: Solo layer

Tính năng này có lẽ đã có từ trước, nhưng không mấy người nhận ra. Đó là khi bảng lệnh có nhiều layer, mà bạn chỉ muốn thao tác trên 1 layer. Để tránh phức tạp tối rắm, bạn có thể tạm thời tắt các layer khác bằng cáh giữ phím Alt click lên layer hiện hành.

 

 

Các bài viết về affinity Designer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 6 =