Affinity Photo – Những câu hỏi thường gặp

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trong Affinity Photo. 

Để giảm độ phân giải mà không làm giảm chất lượng ảnh

Document > resize document: bỏ kiểm Resample

Để tăng đều đối tượng từ góc (scale)

 • Dùng Move tool click chọn đối tượng để hiển thị khung transform.
 • Bật Show Rotate Center  trên thanh context toolbar để hiển thị tâm transform trên đối tượng
 • Mặc định tâm transform ở giữa đối tượng. Dùng Move tool di chuyển tâm transform về góc trên đối tượng (nhớ bật snap)

Polygonal Lasso tool trong Affinity Photo

Nhấn thêm ⇧ khi sử dụng Free Hand Selection Tool 

Khi merge 2 layer nó bị mờ đi

Đó là trường hợp 2 layer có tọa độ Y: 0.5. Nhưng sau khi chỉnh tọa độ Y cả 2 layer về 0 thì chất lượng ảnh không bị ảnh hưởng sau khi merge (file afphoto mẫu)

File Tiff mở trên photoshop bị merge tất cả các layer

Sau khi export ra định dạng tiff, các file này vẫn giữ cấu trúc layer khi mở bằng Affinity Photo nhưng lại bị merge trên photoshop

Điều này được giải thích là Adobe đã đăng ký riêng 2 thuộc tính để áp layer vào định dạng file tiff của riêng mình. Affinity cũng vậy, Và tất nhiên các thuộc tính này các hãng không hỗ trợ nhau. Kết quả là mở file Tiff của Affinity bằng Photoshop sẽ bị trẹt lét. Tuy nhiên nếu bạn mở file tiff của photoshop bằng Affinity Photo vẫn thấy được các layer.

Áp hiệu ứng chỉ lên 1 layer

Khi sử dụng hiệu ứng từ bảng lệnh Adjustment và Effects lên một layer, các layer nằm bên dưới nó cũng bị ảnh hưởng. Nếu chỉ muốn áp hiệu ứng lên 1 layer thì kéo layer hiệu ứng vào layer đó

Bỏ nền trắng background

Document > Transparent Background

Delete mảng trong vùng chọn

Với các phần mềm khác khi sử dụng các công cụ tạo vùng chọn, bạn nhấn phím del sẽ select mảng hình đó. Ở AP thì chỉ là làm biến mất vùng chọn, mảng ảnh còn nguyên. Hãy dùng  x để cut thay vì delete

hoặc nhấn v để chuyển sang move tool (trong khi vẫn đang chọn mảng), rồi nhấn delete

Thay đổi thuộc tính nguyên cả group layer

Ví dụ group layer gồm nhiều đoạn text với các thuộc tính khác nhau (màu sắc, định dạng, fon chữ..). Bạn có thể quy chúng về 1 group có thuộc tính giống nhau bằng cách quy định thuộc tính cho group

Chuyển đường Path thành selection

 • Chọn đường Path, chọn pen tool
 • Trên thanh context toolbar chọn nút “Selection”

Nhúng Layer effects vào Layer

Để chuyển một layer mang fx hiệu ứng bóng đổ thành layer thường

Pencil tool trong Affinity Photo

Pixel tool 

Xóa “cứng” trong affinity (Erase pixel)

Pixel tool   + nhấn ⌘

Marquee tool – không cắt ảnh được bằng

Ảnh kéo drag vào Affinity photo (tương tự như place), cần phải được rasterise mới xử lý được như ảnh pixel bình thường (Click phải lên layer và chọn rasterise)

Fill tool – không đổ màu được

Bạn hãy tạo một layer “pixel” mới , rồi đổ màu lên đó

Tạo hiệu ứng mặt nạ

Đặt layer mặt nạ trên layer làm nền, kéo layer mặt nạ vào cạnh trong của thumbnail layer nền.

Chức năng Content-aware trong Affinity Photo

 1. Nối thêm cảnh
  Sử dụng Edit > Fill..Trong hộp thoại Fill, chọn Inpainting
 2. Đắp thêm mảng bằng công cụ: Sử dụng Inpainting brush tool tô lên mảng cần đắp

Move tool – không thể transform vùng chọn

Đó là layer ảnh là (image) thay vì (pixel). Có thể là do bạn kéo file ảnh vào affinity photo thay vì sử dụng open để mở nó. Bạn cần phải

 • Chuyển (image) thành (pixel) bằng cách click phải lên layer rồi chọn rasterize
 • Tạo vùng chọn rồi transform lại

Distort transform trong Affinity Photo

Filters > Distort > Perspective 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =