Affinity Photo trên iPad – Các câu hỏi thường gặp

Chuyên trang về các câu hỏi thường gặp trên Affinity Photo phiên bản trên iPad

Delete trong Library

Menu “Delete- Rename” góc dưới phải icon

Delete, nhân bản đối tượng

tap 2 ngón lên đối tượng đó

Áp pattern

Dùng gradient tool, chọn kiểu áp là bitmap

Tắt “Check Spelling While Typing”

Chưa có ở phiên bản hiện tại

Điều chỉnh Stroke chữ

Chưa có ở phiên bản hiện tại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × two =