Affinity Photo iPad – Làm việc với layer

Chuyên trang tổng hợp các thao tác với layer trên Affinity Photo trên iPad

Thao tác trên một Layer

Tạo layer mới

Có 5 loại Layer

 • Pixel layer — layer chứa đối tượng được tạo thành từ các điểm ảnh (pixel) như ảnh chụp (raster images), nét cọ mực, …được tạo thành bằng cách click lên nút “+” trên Layer studio.
 • Fill layer — Layer chứa màu đồng nhất (solid) hoặc màu chuyển (gradient). được tạo thành bằng cách click lên nút “+” trên Layer studio.
 • Mask layer — Layer cho phép hiển thị layer bên dưới qua hình dạng mảng màu (màu trắng là che, màu đen là trong suốt). Layer được tạo thành bằng cách tap lên nút trên thanh công cụ của layer studio 
 • Adjustment layer — special layer that can be used to correct or enhance the layers beneath.
 • Vector layer — Là Layer tự động được tạo ra khi vẽ các hình vector như curves, shapes, text và placed images.

 • Đổi tên layer (rename) — B1:   > Double tap lên name file để đổi tên
 • Khóa layer (Lock) — B4:   > Lock
 • Ẩn layer (Hide) — A9, B5:   > Visible hoặc Bỏ check layer
 • Độ trong suốt layer (Opacity) — B2
 • Chế độ hòa trộn (Blending mode) — B3
 • Xóa Layer (Delete) — A5: Tap chọn layer, tap biểu tượng thùng rác 
 • Nhân bản layer (Duplicate) — C1:   > Duplicate
 • Cut – copy – paste  — C2:  > Pasteboard
 • Zoom to fix content: Double-tap lên thumnail layer
 • Chuyển thành pixel layer từ layer vector, text layer:  > Rasterise
 • Fill layer
 • Select content

Sử dụng menu: Trong chế độ Move tool, tap 2 ngón lên màn hình

Thao tác trên nhiều Layer

 • Sắp xếp thứ tự layer (Arrange): tap giữ layer cho tách ra và kéo thả để sắp xếp
 • Select nhiều layer: Tap chọn layer, chọn thêm layer bằng cách quẹt sang phải
 • Group các layer: Tap chọn nhiều layer, rồi chọn A3
 • Ungroup  — C3:
 • Merge layer (Flatten layer)  — C4

Hiệu ứng mặt nạ

 • Mask từ vector layer: Kéo nền vô mask
 • Mask từ mảng bitmap nét cọ   — A2
 • Paste Inside  — C2

Layer style – effects

 • Áp style: Chọn LayerFX studio 
 • Copy – paste style  — C2
  • copy
  • Paste FX: chỉ paste layer effect
  • Paste Style: paste layer effect và stroke, fill
 • Adjustment: Chọn Adjustments studio 
 • Áp Filter: Chọn Filter studio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + one =