Bảng lệnh màu của Affinity Photo trên ipad

Affinity Photo trên ipad đã thực sự là một ứng dụng đắc lực cho nhà thiết kế như phiên bản của nó trên Mac và PC. Bảng lệnh colour của Affinity Photo là thiết bị chứa đầy đủ các công cụ về màu sắc được mở lên bằng cách tap vào icon thứ 3 thanh studio cạnh bên phải.

Colour Studio bao gồm 7 phần

  • Màu foreground và màu background: Hình dưới đây với chữ V có màu Cyan và viền màu hồng
  • Công cụ lấy màu (Eyed Dropper)
  • Hệ màu: Colour Wheel, HSL, RGB, CMYK, LAB, Grey Scale
  • Opacity (Độ trong)
  • Noise (Độ nhiễu hạt)
  • Recent Colours (các màu vừa sử dụng)
  • Swatches (bảng lệnh Swatch)

Các hệ màu

Colour Wheel, HSL, RGB,

CMYK, LAB, Grey Scale

Để nhập chính xác thông số màu, bạn hãy tap vào thanh màu

Lấy màu

Ở bên phải ở dòng đầu tiên là công cụ Colour picker . Để lấy màu bạn chỉnh việc thực hiện 2 thao tác

  • Kéo icon lên mảng màu muốn lấy rồi thả ra.
  • Tap lên vòng tròn màu kế bên  Colour picker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × three =