Affinity Photo – Những câu hỏi thường gặp

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trong Affinity Photo. 

Sử dụng Fill tool đổ màu không được

Bạn hãy tạo một layer “pixel” mới, rồi đổ màu lên đó

Tạo hiệu ứng mặt nạ

Đặt layer mặt nạ trên layer làm nền, kéo layer mặt nạ vào cạnh trong của thumbnail layer nền.

Chức năng Content-aware trong Affinity Photo

  1. Nối thêm cảnh
    Sử dụng Edit > Fill..Trong hộp thoại Fill, chọn Inpainting
  2. Đắp thêm mảng bằng công cụ: Sử dụng Inpainting brush tool tô lên mảng cần đắp 

Không thể transform vùng chọn bằng bằng Move tool

Đó là vì bạn kéo file ảnh vào phần mềm affinity photo thay vì sử dụng open, lúc này trên bảng lệnh Layer sẽ có chữ (image) thay vì (pixel). Để chuyển (image) thành (pixel), bạn click phải chọn rasterize

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + eight =