Affinity Photo – nâng cấp phiên bản 1.6.7

Cũng như Affinity Designer 1.6.1, lần nâng cấp này Affinity Photo tập trung nâng cấp hiệu năng và sửa lỗi phiên bản trước.Tuy nhiên có vài điểm đáng giá mà trong thông báo từ công ty Serif không nhắc tới

Nâng cấp 1: Gõ được tiếng Việt

Cảm xúc như cũng đã đề cập bên phần nâng cấp Affinity Designer. Đây là một tin tuyệt vời cho người dùng việt nam

Gõ được Tiếng việt thì khả năng các ngôn ngữ khác thế

Nâng cấp 2: Độ nhòe cọ mịn hơn

Với phiên bản trước khi tạo hiệu ứng nhăn plastic của bao bì bằng cọ mờ thì bị tình trạng “loang” như hiệu ứng Posterize dưới đây

với phiên bản này, lỗi này dường như đã biến mất. Tuy vẫn còn nhận ra các rìa của quầng xám ngoài cùng.

Xem lại các điểm nâng cấp thì được biết ” All new shadows / highlights algorithm for Develop.” (Tất cả các hiệu ứng bóng sáng được thiết lập với một giải thuật hoàn toàn mới)

Nâng cấp 3: Thêm Average Blur filter

Như phiên bản 1.6.7 trên iOS, thư viện Filter phiên bản 1.6.7 AP trên Mac cũng được bổ sung thêm  Average Blur filter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =