Ai. Lỗi bị lệch ở illustrator CC

Ở phiên bản mới nhất của Adobe illustrator có 1 lỗi khó chịu là bạn không thể dùng seletion tool di chuyển đối tượng vào vị trí mong muốn được, chúng luôn bị chệch ra khoảng 2 px ngay sau khi nhả chuột.

Để dễ hình dung, mình lấy ví dụ

Dự định di chuyển chữ VietChigo đến mí dưới của mảng màu vàng

kết quả mong muốn là như vầy

Nhưng thực tế thì bị lệch đi khoảng 2 px: Lố xuống khoảng 2 px hoặc giựt lên trên khoảng 2 px

GIẢI PHÁP

Tuỳ chỉnh trong bảng lệnh Transform (Shift_F8)

  • Với đối tượng hiện tại: Chọn đối tượng và bỏ kiểm Align to Pixel Grid
  • Với đối tượng mới: Bỏ kiểm Align to Pixel Grid trước chọn đối tượng và di chuyển
  • Để bỏ hẵn hiện tượng khó chịu này bạn bỏ kiểm “Align New Objects to Pixel Grid” trong menu option (góc phải, trên)


Tham khảo: http://graphicdesign.stackexchange.com/questions/6005/how-do-i-stop-illustrator-from-snapping-to-pixel-increments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − eleven =