Những mảng đại dương của Ben Young – 2

Là phần tiếp theo các tác phẩm của điêu khắc gia Ben Young đã được giới thiệu ở bài 1

Chúng ta tiếp tục thưởng ngoạn các tác phẩm điêu khắc tuyệt vời với chất liệu chủ yếu là các tấm kính màu xanh trong suốt

Tác phẩm dấu #

Tác phẩm Anchored – mỏ neo

Tác phẩm Arctic – Bắc Cực

Tác Phẩm At Ease – Thanh Thản

Tác phẩm Blowing in the Wind – Thổi bay trong gió

Tác phẩm Born in storm – Sinh ra trong cơn bão

Tác phẩm Choppy Water – Nước nứt nẻ

Tác phẩm Contemplation – Trầm Ngâm

Tác phẩm Corvatsch

Tác phẩm Dangerous Curves – Những đường cong nguy hiểm

Tác phẩm Destination Unknown – Vô Định

Tác phẩm Drift – Dòng Chảy 

Tác phẩm Eye of the storm – Mắt bão

Tác phẩm Folded Voyage – Cuộc du hành vào đường cong

Tác phẩm Hidden Beggings – Sự khởi đầu tiềm ẩn

Tác phẩm Inverted Peak – Đỉnh nhọn ngược

Tác phẩm Longing – Ham muốn

Tác phẩm Love – “Hỗng cần dịch ra tiếng việt”

Tác phẩm New Beggings – Sự khởi đầu mới

Tác phẩm Ocean Range – Mảng đại dương

Tác phẩm Oxygen – Dưỡng Khí

Tác phẩm PO Cruises Calm Waters – Những chuyến du hành trên vùng biển lặng

Tác phẩm Parallels – Song song

Tác phẩm Oinnacle – Đỉnh nhọn

Tác phẩm Plucked – Can Trường

Tác phẩm Rising from the Deep – Nhô lên từ vực sâu

Tác phẩm Rough Water – Nước dữ

Tác phẩm Sail on Silver Girl

Tác phẩm Sea of separation – Đôi bờ ngăng cách

Tác phẩm Starboard Tack

Tác phẩm Steed

Tác phẩm Stormy Sections

Tác phẩm Sub Alpine

Tác phẩm Submerged Folds

Tác phẩm Submerger

Tác phẩm Subterranean

Tác phẩm The Diver – Người thợ lặn

Tác phẩm The Passage – Hẻm vượt

Tác phẩm Wild Southerly – Phương nam hoang dại

Leave a Reply