Ghép khói lên tách trà

Cách này thường hay sử dụng để áp các ảnh, thêm hiệu ứng khói, bột, lửa…. hoặc ghép một đối tượng vào khung cảnh nào đó để tăng hiệu ứng.

Điều kiện là ảnh muốn áp phải có nền màu đen hoàn toàn (solid), như ảnh làn khói trắng dưới đây

Giờ ta sẽ áp lên tách trà để tạo cảm giác nóng ấm

 

Thao tác trên photoshop

Đưa cả 2 ảnh vào photoshop sao cho

  • Layer khói, đặt tên là “smoke”, nằm lên trên layer trà (background)
  • Chọn chế độ hoà trộn “screen” cho layer “smoke”.

Ngay lập tức, nền đen sẽ trở thành trong suốt, và bạn có ngay tách trà nghi ngút khói

 

Bạn có thể điều chỉnh độ Opacity của layer “smoke” để tăng hay giảm ..khói

 


Thao tác trên pixelmator

Với Pixelmator, thao tác cũng tương tự


Thao tác trên GIMP

Thao tác cũng tương tự trên Gimp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + five =