pdf. Right Word Wrong Word

Là một trong những sách học Anh Văn hay nhất mà tôi đã cố công tìm kiếm trong thời gian dài. Nay chúng ta đã có ở đây.

Khi học ngoại ngữ, sẽ có lúc bạn thắc mắc làm sao dùng từ cho đúng?
lúc nào thì dùng angle, khi nào thì dùng corner hay bend?
làm sao phân biệt được các từ annoy, bother, disturb..
Có bao nhiêu trườg hợp dùng từ get?
tất cả có trong quyển sách này.

Định dạng: PDF
Dung lượng: 6,4 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nhà Xuất Bản: LONGMAN
Chất lượng: Factory Standard
Download: https://app.box.com/s/0xi205ttt24dpd3gmh4o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =