kiến trúc Byzantine phát thảo từ Adelina Gareeva

Dịch từ “Byzantine Architectural Sketches by Adelina Gareeva”

Adelina Gareeva, một sinh viên gốc Nga, đã vẽ tự do lên các bản phác thảo kiến trúc tinh tế, mức độ chính xác và độ xác thực của chúng gợi lên cảm giác sợ hãi đến người xem.

Các tác phẩm nghệ thuật trắng đen của cô với công trình kiến trúc trên khắp thế giới đã tồn tại qua bao thế kỷ với những cấu trúc đáng kinh ngạc; Cô trân trọng từng chuyến đi, khắc dấu những kí ức của công trình dưới hình thức phát họa trên giấy với các đường nét hình học phối cảnh chính xác. Điều đặc biệt là tất cả được vẽ tay tự do, hoàn toàn không có sự hỗ trợ của thước kẻ hoặc bất kỳ công cụ kiến trúc nào.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm các tác phẩm nghệ thuật hoành tráng của cô ấy trên instagram


(nguồn http://culturenlifestyle.com/post/159279730622/byzantine-architectural-sketches-by-adelina)

Kazan, Russia-based student Adelina Gareeva composes exquisite architectural sketches in freehand, her level of precision and accuracy in the pieces evoking a sense of awe amidst everyone.

Her monochromatic artworks documents her travels all across the globe, paying tribute to astounding structures that have stood through the passage of time; through her illustrations, she cherishes each trip, etching their memories in the form of the structures she had seen, on paper.  The pieces are either partially done or half completed, the fine lines, use of perspective and precise geometry, all drawn in freehand without the help of any tools like a ruler or any element from an architect’s toolbox. Gareeva, besides being an artist is also a model who currently studies at the Kazan State University of Architecture and Engineering (KSUAE).

See more of her majestic artworks on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 6 =