THƯ MỤC: Mỹ Thuật

Các vấn đề về Hội Họa

Lịch sử bố cục – phần 3

Dưới sự giám hộ của Pissarro, họa sĩ Paul Crezanne đã vẽ phong cảnh ngoài trời với các họa sĩ ấn tượng, nhưng sau đó ông dần dần đi theo con đường riêng của mình. Ông kết hợp tính “vô hình khối” (formlessness) của trường phái ấn tượng với cấu trúc hình học (geometric structuring) của hội họa cổ điển để tạo ra một không gian mới.  … → Lịch sử bố cục – phần 3 (xem tiếp)