THƯ MỤC: sách, tạp chí

Mastering Color by Richard Robinson

Mastering Color, tạm dịch “Làm chủ màu sắc” là 8 bài hướng dẫn bằng video và PDF bao gồm hầu hết các thủ thuật về màu sắc. Các thủ thuật này dành cho hoạ sĩ chuyên vẽ tranh sơn dầu, hay acrylic, tuy nhiên kiến thức về màu thì rất chuyên sâu, mà chúng ta có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. … → Mastering Color by Richard Robinson (xem tiếp)

The Complete Artist Manual

–  Đăng lại

Tạm dịch là “Cẩm Nang Toàn Tập Cho Người Nghệ Sĩ“. Tuy nhiên ở trong đây mình thấy kiến thức hoàn toàn là về mỹ thuật hội hoạ, và hầu như không thiếu một thủ thuật nào, với đầy đủ các chất liệu vẽ phổ biến, mà dù cho bạn – là người chưa từng học 1 lớp vẽ nào, hoặc là người đã học rất nhiều nhưng thầy vẫn chưa dạy hết – đều cần đọc để tham khảo và học thêm. … → The Complete Artist Manual (xem tiếp)