THƯ MỤC: sách, tạp chí

Mastering Color by Richard Robinson

Mastering Color, tạm dịch “Làm chủ màu sắc” là 8 bài hướng dẫn bằng video và PDF bao gồm hầu hết các thủ thuật về màu sắc. Các thủ thuật này dành cho hoạ sĩ chuyên vẽ tranh sơn dầu, hay acrylic, tuy nhiên kiến thức về màu thì rất chuyên sâu, mà chúng ta có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. … → Mastering Color by Richard Robinson (xem tiếp)