THƯ VIỆN SÁCH

Design Works – A Guide to Creating and Sustaining Value through Business Design

Tên đầy đủ của sách này là Design Works – A Guide to Creating and Sustaining Value through Business Design (tạm dịch là Các tác phẩm thiết kế – Hướng dẫn sáng tác và duy trì giá trị thông qua thiết kế kinh doanh)
… → Design Works – A Guide to Creating and Sustaining Value through Business Design (xem tiếp)

How to use graphic design to sell things…

Tạm dịch là “Làm thế nào để sử dụng thiết kế đồ họa để bán hàng, giải thích sản phẩm, để làm sản phẩm tốt hơn, làm người ta cười, khiến người ta khóc, và thay đổi thế giới “.

Sách có tựa dài hơn 10 km, nhưng bố cục lại rất thông minh. Đây là một trong những cuốn sách được tìm kiếm theo lời giới thiệu. Nghĩa là sách đã nhận được nhiều nhận xét tích cực trên các trang web chia sẻ kiến thức về mỹ thuật – thiết kế. … → How to use graphic design to sell things… (xem tiếp)