THƯ MỤC: Pages

Pages – Làm trang mục lục

Bất kỳ một tài liệu văn bản nhiều trang nào, cũng cần có trang mục lục. Và trang mục lục này có định dạng rất khác với các trang bên trong nội dung.

Apple Pages giúp bạn tạo trang mục lục nhanh chóng chuyên nghiệp với các đề mục và số trang link với nội dung và được update tự động mỗi khi nội dung thay đổi. Bạn cũng có thể chèn các đường dấu chấm giữa các mục và số trang nữa. Pages – Làm trang mục lục Xem tiep

Pages và công thức toán học trên Mac

Với phiên bản 6.1.1, Page đã có thể chèn được thêm các công thức toán học mà trước đây cần phải nhờ một phần mềm chuyên dụng. Nay bạn có thể minh họa công thức toán học, hóa học, vật lý ngay trong phần mềm với thao tác cực kỳ linh hoạt và hữu ích cho người soạn thảo bài học, bài giảng. Pages và công thức toán học trên Mac Xem tiep

Pages – Phục hồi văn bản

tut thao tác trên Pages, phần mềm soạn thảo văn bản miễn phí trên Mac, tất cả những thay đổi sẽ được lưu ngay tức thì mà không cần bạn “save” hay nhấn F5 gì cả. Điều này sẽ tránh cho bạn không bị mất thông tin trong quá trình cập nhật nhưng cũng thật phiền toái khi bạn soạn thảo trên nền một định dạng củ. Vấn đề là một khi tập tin đã đóng thì tác vụ undo không còn không còn hiệu lực nữa. Pages – Phục hồi văn bản Xem tiep