Construction machinery silhouettes

Hơn 23 mẫu xe cơ giới hạng nặng, chuyên về xây dựng, cầu đường.. Thể loại: Giao thông Định dạng: EPS Dung lượng: 4.4 MB (3 EPS + 3 JPG) Trang download: Construction machinery silhouettes