Nghệ thuật chữ: Hình trong Chữ

Tiếp tục môn học thú vị typography với phần “hình trong chữ”. Vẫn là cách lồng ghép tương tự như ở phần “chữ trong chữ”, chỉ khác là hình sẽ được kết hợp để trở thành phần âm của ký tự nhưng theo quy tắc: Ký tự sẽ là chữ đầu tiên tên của hình bên trong (tiếng việt hoặc tiếng anh). Ví dụ hình 1 chú chim trong ký tự C (chim) hay B (bird)

Tất nhiên không phải ghép như thế nào cũng được, mà tính độc đáo sẽ tuỳ thuộc vào ý tưởng, thông minh và thẩm mỹ nữa. Nếu bạn vẫn còn thấy hơi khó hiểu thì xem các bài làm của các học viên trường ĐHMT dưới đây sẽ rõ hơn

 

MĂNG

SAO BIỂN

RAT (chuột)

CRY (khóc)

SÓNG

 

SẦU (hay SAD?)

RÌU (hoặc RỰA tuỳ bạn)

Đây là cái gì, mình vẫn chưa đoán ra (HỀ chăng? hay HAPPY?)

ROBOT

Cái này mình… thua

ỐC (khá dễ)

TÁO đây

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − seventeen =