Fruit Art

Đây là thể loại ảnh sáng tác nhưng kích thước và độ phân giải đạt yêu cầu in ấn. Bạn có thể dùng luôn nếu không lo chuyện.. mang tiếng 🙂

Thể loại: Ảnh chất lượng cao (độ phân giải 300 ppi, kích thước từ 4690*3250 đến 9340*6200)
Định dạng: JPG
Dung lượng: 12,8 MB (4 tấm jpg)
Trang Download:  Fruit Art

 

 

 

 

 

 

 

 

library_photostock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + thirteen =