pdf. Giáo Trình Indesign CS3

Giáo trình biên soạn rất sư phạm và công phu. Dù là dành cho phiên bản CS3, nhưng giáo trình có thể sử dụng cho các phiên bản sau này do cấu trúc và tính năng của phiên bản hiện tại (CC) cơ bản là như nhau.

Ngôn ngữ: Tiếng việt
Nguồn: Trung Tâm polygon
Định dạng: PDF
Dung lượng: 7,5 Mb (49 Trang)
Download: https://app.box.com/s/0is8qurresycsiw5jp1kiwbgn1l6e2yo

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 7 =