Trọn bộ tạp chí Graphic Design USA 2016

Bộ tạp chí về thiết kế với nhiều hoạt động như các giải thưởng thiết kế trong năm 2016.., trọn bộ cả năm 6 quyển.

Chất lượng tạp chí rất đẹp với nhiều hình ảnh minh họa.

Thể loại: Thiết kế – Đồ Họa
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: true PDF
website: http://gdusa.com

Down: Graphic design USA 2016

02. Graphic-design_USA – February 2016

04. Graphic-design_USA – April 2016

06. Graphic-design_USA – June 2016

08. Graphic-design_USA – August 2016

10. Graphic-design_USA – October 2016

12. Graphic-design_USA – December 2016

library_book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 2 =