How to Paint Fast, Loose and Bold

“Vẽ thế nào cho nhanh, thư giản và nhấn” là tên tạm dịch ra tiếng việt của quyển sách này. Sách chuyên về kỹ thuật vẽ với đầy đủ kiến thức nền tảng.

Vì sách có định dạng EPUBS nên mình không bận tâm về chất lượng.

How to Paint Fast Loose Bold
Thể loại:
 Hội Họa
Tác giả: Patti Mollica
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: EPUBS
Dung lượng: 80,1 MB
Downloadepub-iconHow to Paint Fast Loose Bold

 

CONTENTS

Special Offers
Dedication
Introduction
Choosing Supplies

  1. Creating a Strong Foundation
  2. From Value to Color
  3. Color Mixing for Unity
  4. Brushwork
  5. Painting Fast, Loose & Bold

About the Author
Acknowledgments

 

 

 

 

 

 

 

 

library_book

Leave a Reply