iBooks Author – Những câu hỏi thường gặp

Chuyên trang dành cho những thắc mắc về iBooks Author của Apple. (cập nhật liên tục)

Dấu gạch giữa ngắt từ khi xuống dòng

Bỏ kiểm dòng “Remove hyphenation for paragraph

 

Dấu đỏ gạch chân kiểm tra chính tả

Bỏ kiểm “Check Spelling as you type

Rotate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 5 =