iBooks Author – Những câu hỏi thường gặp

Chuyên trang dành cho những thắc mắc về iBooks Author của Apple. (cập nhật liên tục)

Đổi background theme

Vào Layout, click chọn  theme,

Có thể chỉnh kích thước trang trong iBooks Author không?

Không! IBooks Author làm việc ở trang với kích thước 768px x 1024px hoặc 1024px x 768px

Xuất file PDF kích thước trang A4 từ iBooks Author?

  • File > Print
  • Chọn Page Attributes > Paper Size: A4
  • Chọn Save as PDF

Dấu gạch giữa ngắt từ khi xuống dòng

Bỏ kiểm dòng “Remove hyphenation for paragraph

 

Dấu đỏ gạch chân kiểm tra chính tả

Bỏ kiểm “Check Spelling as you type

Rotate

chuyên đề iBooks Author

https://help.apple.com/ibooksauthor/mac/
https://support.apple.com/en-vn/ibooks-author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − four =