Vẽ ru băng xoắn trên illustrator

Một cách giả lập hiệu ứng 3d trên illustrator, cho phép bạn tạo ra những lọn ru băng trang trí nền hay làm thiệp vào những dịp đặc biệt.

Bước 1: Vẽ 1 symbol

  • Dùng Rectangle tool vẽ 1 hình chữ nhật
  • Kéo xiên hình chữ nhật thành hình bình hành bằng Shear tool
  • Dùng selection tool click chọn hình bình hành, giữ phím Alt và Shift, kéo nhân bản ra 1 hình bình hành mới nằm dưới hình bình hành củ. Nhấn Ctrl_D nhiều lần để nhân bản ra chuổi hình như minh họa dưới đây
  • Mở bảng lệnh Symbol (Window > symbols  Shift_Ctrl_F11)

bước 2: vẽ một hình trụ bằng lệnh 3d extrude

bước 3: áp symbol lên bề mặt trụ

…. để làm gì?

Phim thao tác chi tiết

Áp dụng cách trên cho trái cam bóc vỏ.

bước 1: như trên

bước 2: vẽ một hình cầu bằng lệnh 3d revoles

bước 3: áp symbol lên bề mặt cầu

3 thoughts on “Vẽ ru băng xoắn trên illustrator

  1. Pingback: Google
  2. Pingback: Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × five =