illustrator và những câu hỏi thường gặp

Chuyên trang các câu hởi thường gặp trên Adobe Illustrator

TRANSFORM

Di chuyển gốc tọa độ về góc của đối tượng

Muốn set góc trên, bên trái đối tượng về x:0, y:0 trong bảng Transform thì drag góc ruler lên góc đó

Ảnh

Làm sao biết được độ phân giải, kích thước ảnh nhúng trong illustrator?

Click chọn ảnh, vào bảng lệnh Document Info > option menu: embedded images

Lưu ý: Chỉ xem được thông tin ảnh nhúng (embedded images), không kiểm tra được các ảnh link 

Thông tin ảnh trong hình minh hoạ trên

 • Hệ màu: RGB 
 • Kích thước file ảnh: 498 x 480 pixels 
 • Kích thước ảnh trên trang vẽ: width: 373.5 px; heigh: 360 px
 • Độ phân giải: 96 ppi

 

Thao tác với file

Chỉnh trang vẽ (artwork) vừa khít với kích thước đối tượng (nhóm đối tượng)

 • Chọn hết các đối tượng (nhấn Ctrl_A)
 • Click chọn Artboard Tool 
 • Trên thanh control panel, Presets: Fit to Selected Art

 

Thao tác với đối tượng

Không chọn được đối tượng bằng selection tool (đối tượng đã bị khoá)

 • Vào Layer panel bỏ khoá layer chứa đối tượng đó
 • hoặc nhấn Ctrl_Alt_2 để bỏ khoá tất cả

Không xuất hiện điểm kéo để làm tròn góc hình shape

Bật View > Show conner widget

✎ Với người dùng Mac: sử dụng phím thay thế phím Ctrl

 

color

import export swatches

 • Export: Xuất bảng màu từ option menu > Save Swatch Library as ASE. Bảng màu khi export sẽ là các file ase.
 • Import: Mở bảng màu từ file ase từ option menu > Open Swatch Library > Other Libray..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =