Trọn bộ tạp chí ImagineFX 2016

Thêm một bộ tạp chí về mỹ thuật kỹ thuật số, chuyên về giả tưởng, thần thoại dành cho họa sĩ kỹ thuật số, trọn bộ cả năm 13 quyển.

Chất lượng tạp chí rất đẹp với nhiều hình ảnh minh họa, có thể copy text trực tiếp từ các trang tạp chí. Có thể download các file gốc từ các thủ thuật trong bài.

Thể loại: Hội họa giả tưởng
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: true PDF
website: http://imaginefx.creativebloq.com

Down: ImagineFX

01. ImagineFX – January 2016

02. ImagineFX – February 2016

03. ImagineFX – March 2016

04. ImagineFX – April 2016

05. ImagineFX – May 2016

06. ImagineFX – June 2016

07. ImagineFX – July 2016

08. ImagineFX – August 2016

09. ImagineFX – September 2016

10. ImagineFX – October 2016

11. ImagineFX – November 2016

12. ImagineFX – December 2016

ImagineFX – Summer 2016

library_book

4 thoughts on “Trọn bộ tạp chí ImagineFX 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + fifteen =