iOS 12 – Các câu hỏi thường gặp

Chuyên trang các câu hỏi về hệ điều hành iOS trên iPad Pro, iPad, iPhone,..

Cài đặt từ điển tiếng việt vào ios

(chưa biết)

Cài đặt font vào ios

Những ứng dụng đồ họa cao cấp đều có chức năng cho phép người dùng cài đặt font vào riêng cho ứng dụng đó. Để cài đặt font vào thư mục font trong iPad bạn tham khảo bài chi tiết

Cách thiết lập để tiết kiệm pin

xem bài chi tiết

Giải phóng bộ nhớ RAM cho iPad

  • Nhấn giữ nút Power để xuất hiện “slide to power off”
  • Nhấn giữ nút Home vài giây.

Các ứng dụng đang mở sẽ reload lại từ đầu, và các data trong RAM đã được giải phóng.

Di chuyển con trỏ​ khi soạn thảo văn bản

Nhấn giữ vào bàn phím khi đang soạn thảo văn bản, di chuyển con trỏ bằng cách trượt ngón tay trên bàn phím đến vị trí cần chỉnh sửa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =