iWork 8.0 trên Mac – Những tính năng mới

Tập hợp những nâng cấp đáng giá trong bộ iWork 8.0 mới phát hành của Apple.

Pages 8.0

Table of Content:

Đây là phần mục lục, được tạo ra 1 cách tự động và liên kết đến các phần liên quan.

TOC trên Pages MacOS

TOC trên Page 8.0 được nâng cấp thành bảng mục lục ở sidebar để tiện di chuyển đến các thành phần một cách nhanh chóng (các phiền bản trước phải cuộn về trang mục lục mới có được link).

TOC trên Pages iOS

Khi xuất ra các định dạng sách điện tử như EPUBS, PDF, chức năng menu này cũng trở thành trang Navigation để người xem dễ dàng di chuyển đến các thành phần nội dung.

Sync shapes

Tính năng này tương tự như bảng lệnh symbol trong các phần mềm đồ họa vector. Bạn có thể sử dụng các hình trong thư việc shape, chỉnh sửa nó và lưu vào trong đó. Từ thiết bị Mac hay ios bạn có thể sử dụng chúng trên các thiết bị khác nhau

  • Lưu shape trên Mac: Ctrl-click hình shape, chọn Save to My Shapes.
  • Lưu shape trên iOS: tap lên hình shape, chọn Add to Shapes.

Sync templates

Tương tự như shape, bạn có thể tạo và lưu các templates để sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau

Thêm alignment guides vào master pages trong chê độ layout.

Vertical text: Định dạng text theo cột đứng trong các chữ tiếng Hoa, Nhật, Hàn,..

 

Keynote 8.0

Ngoài các nâng cấp giống như Pages là

  • Sync shapes
  • Sync templates
  • Vertical text

Keynote 8.0 còn có những tính năng mới đáng giá

Animated GIFs

Tạo hình gif động từ các slide

 

Extra-Wide Slides

Hỗ trợ các khổ slide rộng chiều ngang

Number 6.0

Ngoài các nâng cấp giống như Pages là

  • Sync shapes
  • Sync templates
  • Vertical text

Number 6.0 nâng cấp những tính năng như

  • Smart Categories enhancement: chỉnh số dòng và cột trong bảng từ thanh Format bên
  • Improved Table Editing: chỉnh số dòng và cột trong bảng từ thanh Format bên

 


Nguồn: https://support.apple.com/en-vn/HT207243
https://help.apple.com/pages/mac/8.0/
https://support.apple.com/en-vn/HT207247
https://help.apple.com/keynote/mac/9.0/

Leave a Reply