Joomla – các bước cài đặt

Đây là phần thứ 3 của series 3 phần cài đặt trang web trên Synology nas

Trước đó bạn phải

 • Cài đặt Web Station
 • Download Joomla, giải nén và copy vào thư mục Web

Cài đặt MariaDB10 trong DSM

Chọn MariaDB10 trong Package Center, click install và nhập password. Lưu ý là pass này sẽ là pass truy cập vào phpMyAdmin và Joomla. Nếu bỏ trống thì những cái kia cũng bỏ trống.

Cài đặt phpMyAdmin trong DSM

Tương tự như trên, bạn cài tiếp phpMyAdmin từ trong Package Center.

Cài đặt Joomla

Tương tự như trên, cài Joomla từ Package Center,

Đầu tiên là bạn phải nhập pass cho account root (pass này là pass của MariaDB10 ở trên)

tiếp theo nhập tên của Database và user (account + pass). Các giá trị này sẽ tự động được tạo trong phpMyAdmin

Tiếp theo bạn mở Joomla trong Main Menu

 • Main Configuration
  • Site name: là tên trang Web
  • Description: Dòng Status trang web
 • Super User Acccount Details: phần khai báo account đăng nhập vào back-end joomla người quản trị (administrator) quyền cao nhất
  • Email:
  • Usename:
  • Pass:

Click “Next” sẽ qua phần Database như dưới đây

Lưu ý usename và password là giá trị trong phần khai báo joomla ở hộp thoại thứ 2. Nếu mọi chuyện suôn sẻ sẽ xuất hiện yêu cầu delete file txt dưới đây để chắc chắn bạn là người cài đặt.

trong thư mục web > joomla > installation

Leave a Reply