Bật tắt hiệu lực rê 3 ngón trên Trackpad

Nếu lúc nào đó bạn dùng 3 ngón tay trượt lên Trackpad của Mac mà không di chuyển cửa sổ ứng dụng thì đây là giải pháp.

  • Vào System Preferences
  • Click Accessibility > Mouse & Trackpad > Trackpad Options..
  • Kiểm chọn Enable dragging > three finger drag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − eight =