Những con đường lát sỏi

Lát sỏi là một hình thức trang trí sân vườn rất cần đến bàn tay và con mắt thẫm mỹ. Nhưng cái cần nhất là sự kiên nhẫn.. bởi lẽ mảng nghệ thuật tạo nên những nền đá đẹp này cũng cũng đòi hỏi khá nhiều công sức nhưng kết quả đem lại thật không hề uổng phí chút nào.

Leave a Reply