_Notability – Thủ thuật

Chuyên trang thủ thuật ứng dụng Notability trên iPad.

Vẽ đường thẳng

Dùng  hay  vẽ 1 đường, giữ yên bút chạm lên màn hình trong vài giây. Đường vừa vẽ sẽ chuyển về đường thẳng và bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh vị trí điểm cuối.

Phóng to, thu nhỏ hình

 • Giữ ngón tay lên scissor tool > chọn square selection
 • Drag để tạo vùng chọn quanh hình và kéo các góc

Chọn nền caro cho trang giấy

Tap chọn Utilities icon  > Page

Quản lý nhiều trang

Tap lên icon page 

MỤC LỤC

Thiết lập

 • Cloud – backup
 • Interface – Themes
 • Preference
 • Security
  • pass for app
  • pass for subject

Quản lý Note

 • Tạo mới
  • Note
  • Subject, Divider
 • Move – Duplicate – Delete
  • Note
  • Subject – Divider
 • Tag
 • search
 • import – export
 • Revision

Text

 • Title
 • Format text

Draw

 • Vẽ tự do
 • Vẽ đường thẳng
 • Transform
 • kết hợp text và shape

Media

 • Photo + Camera
 • Figure
 • Web Clip + Stickies

Page Navigator

 • Add – Duplicate – Move – Delete – Clear
 • Bookmarks
 • Search

Recording

 • Record
 • Play
 • Delete
 • Expor

Thủ Thuật Notability


http://support.gingerlabs.com/hc/en-us/categories/200286908-Knowledge-Base

Leave a Reply