Phương pháp vẽ Notan

Đôi khi thử một phương pháp vẽ khác với cách vẽ hàng ngày lại đem đến nhiều điều thú vị. Nó giúp làm mới tâm trí người vẽ, nạp lại bộ não khi học những điều mới lạ và có thể sáng tạo ra một ý tưởng mới hoặc mở ra một hướng mới trong công việc sáng tác nghệ thuật của bạn.

Notan là một phương pháp vẽ của Nhật Bản liên quan đến cách cô lập các mảng bóng tối (shadow) và không tối trong một bố cục của hình ảnh.

Trong hướng dẫn hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng bố cục Notan(1) cơ bản như một phương pháp vẽ tranh. Hướng dẫn này sẽ kết hợp với phương pháp thông thường vẽ theo thói quen để tạo nên một bức phát thảo gọi là “Notan-anchored painting”.

Rất đơn giản, một bức tranh “Notan-anchored painting” sử dụng bản bố cục Notan như một bản nền sơn lót (underpainting). Phương pháp này cung cấp một sự thống nhất về mảng cũng như giúp người vẽ làm việc với màu sắc tốt hơn. Đây là cách hoạt động của nó

Bước 1: Tập trung các nguyên vật liệu để vẽ
Bạn sẽ sử dụng tất cả các dụng cụ vẽ tranh như là một tấm toan khoảng 20 cm x 25 cm, giấy, viết chì, bút mực đen và bảng thang đo sắc độ (10 nấc).

Bước 2: Chọn một chủ đề và tạo một bức vẽ Notan

Chọn một bố cục được chiếu sáng với chỉ 1 nguồn sáng và vẽ một bức Notan nhỏ về nó. Khi hoàn thành bức Notan, đặt nó kế bên bức vẽ thực (xem ảnh dưới).

Bước 3: Tạo bộ bản vẽ sơ bộ lên toan

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ sử dụng ảnh một bó hoa Diên vĩ (irises)

Vẽ tự do theo cách bạn thấy thoải mái nhất. Tôi sử dụng nét cọ với màu thật loãng, một số họa sĩ khác lại thích sử dụng than chì hay chì pastel. Cách nào cũng được, tùy bạn thôi.

Cứ chỉnh sửa bản phát thảo cho đến khi vừa ý. Như vẽ nháp của tôi ở dưới đây

Bước 4: Tạo một bản sơn lót Notan

Đổ màu lên bản Notan với sơn có sắc độ là 5 (độ đậm của màu là 5 trên thang sắc độ 10). Bản Notan truyền thống sử dụng mực đậm hơn, nhưng với bản “Notan-anchored” thì sắc độ trung bình tốt hơn. Nó đủ đậm để tạo tương phản, phân biệt với màu sáng và màu tối khi tô chồng 2 màu này mà không bị nhập nhằng.

Ở bước này bạn có thể dựa vào bản vẽ Notan, hay làm việc trực tiếp với ảnh chụp, hoặc tham khảo cả 2 đều được.

Dưới đây là bản sơn lót Notan được vẽ bằng màu Acrylic (Bản thực sự sẽ vẽ bằng sơn dầu). Bạn sẽ nhận ra là tôi đã quyết định xóa bỏ tòa nhà nền và thay thế màu nền là một màu cỏ sáng.

 

Bước 5: Đổ màu lên mảng tối

Dựa vào ảnh mẫu, lên tất cả màu trong mảng đậm (mà đã xác định trên bản vẽ Notan). Nói một cách khác là bạn lên màu trong mảng tối, tránh sử dụng màu có sắc độ lớn hơn 6 (sáng hơn màu lót Notan). Hãy dựa vào thang giá trị để đảm bảo điều này. Dưới đây là bản lên màu tối của tôi

Bước 6: Đổ màu lên các mảng sáng

Bây giờ, chuyển trọng tâm công việc vào các mảng sáng trong khung cảnh. Sử dụng màu sắc bạn tham khảo từ ảnh mẫu cho tất cả các phần còn lại của tranh. Tránh sử dụng màu có sắc độ nhỏ hơn 5 (đảm bảo các màu sử dụng luôn có độ sáng lớn hơn màu nền Notan)

Bước 7: Hoàn tất bản vẽ

Cho đến lúc này bản sơn lót Notan cung cấp 1 bản đồ phân vùng về mảng tối và mảng sáng để bạn dễ dàng xác định sắc độ của các mảng màu chính. Từ đây trở đi bạn có thể sử dụng cách vẽ thông thường để hoàn tất bức tranh như là thêm chi tiết, thêm các mảng bóng sáng, điều chỉnh màu sắc, vân vân..

Tác phẩm cuối cùng sẽ tạo ra được cảm giác thống nhất về mặt bố cục do nó được xây dựng trên nền sơn lót Notan.

(1) Bức notan là bức vẽ chỉ có 2 màu đen và trắng (không có màu xám) để phân định mảng khuất và mảng sáng trong một bố cục (khuất là nơi k đc chiếu sáng)


 

(Nguồn: http://emptyeasel.com/2008/08/19/using-notan-as-a-painting-strategy-a-step-by-step-painting-tutorial/)

Using Notan as a Painting Strategy: A Step-by-step Painting Tutorial by Dianne Mize in Art

Sometimes it’s fun to use a painting strategy that’s foreign to our usual approach. It refreshes the mind, recharges the brain and might open a creative thought or kindle a new direction in your art.

In today’s tutorial I’m going to show you how to use a basic Notan composition as a painting strategy. This tutorial will incorporate your habitual method of painting—along with a few detours—to help you create what I like to call a Notan-anchored painting.

Very simply, a Notan-anchored painting uses the Notan composition of a scene as its underpainting. This method gives unity to the piece as well as sharpening the artist’s perception of color. Here’s how it works:

Step 1: Gather your painting materials
You’ll need all your painting gear, a small canvas to paint on (8” x 10” or smaller), paper, pencil, black drawing marker and a 10-degree value scale.

Step 2: Pick a subject and create a Notan drawing
Choose a composition with a single light source and make a small Notan drawing of it. When finished, place the drawing beside or above your painting support (see below).

Step 3: Make a preliminary drawing on canvas
For this demonstration I’ll be working from this photo of bearded irises.

Feel free to develop your canvas drawing using the method that works best for you. I use a brush and thinned paint, but some painters prefer drawing on their canvas with charcoal or a pastel pencil. Edit and adjust until you’re pleased. Below you’ll see a photo of my preliminary drawing of the irises.

Step 4: Create your Notan underpainting
Here’s where we might part company with your ordinary method of working.

Fill in your Notan underpainting using a value 5 wash or opaque mixture. Traditional Notan drawings use darker values, but for this step of a Notan-anchored painting, a medium value works better. It’s dark enough so that you can discern a contrast between both lights and darks when painting over it, yet not so dark as to distract.

For this step, you may rely on your Notan drawing, work directly from the subject, or look back and forth between the two. It’s your choice.

Here’s my Notan underpainting made in acrylic. (The painting will be done in oils.) You’ll see that I decided to delete the building and use the lit grass as the background.

Step 5: Block in all colors found in the dark
Back to the comfort zone—somewhat. Looking at your subject, block in all the colors that you see which appear within the dark areas of your Notan underpainting.

In other words, paint just the colors you see in the shadows, avoiding using any color lighter than a value of 6. Rely on your value scale for judging this. Here’s my dark block-in of the irises.

Step 6: Block in all colors found in the light
Now, switch your attention to areas where the light is either striking or illuminating your scene. Study the colors in those areas and, using what you see, finish blocking in color for the rest of your painting. Avoid using any color darker than a value of 5.

Step 7: Finish the painting
Up until this point your Notan underpainting has provided a map of shadow and light within which you built your major value and color ranges.

Now you can use your normal methods of painting to finish the piece—add final details, highlights, adjust colors, etc. The finished product should feel unified and compositionally sound, due to the influence of your Notan underpainting.

I hope you’ve all enjoyed my Notan tutorials—in next week’s tutorial I’ll discuss using edges as a unifying compositional device in painting. See you then!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − six =