Đồ họa Vector trên iPad với Autodesk Graphic

Nếu có thắc mắc về hình vector, bạn sẽ thấy chúng ở khắp mọi nơi: nó là các logo, biểu đồ, trong poster, thiệp, leaflet, brochure, banner, website.. thậm chí trong các cảnh game điện tử cũng được vẽ từ các mảng vector này. Để tạo ra được những hình cách điệu nghệ thuật đó, bạn cần có một phần mềm đồ họa vector và một thiết bị đủ mạnh… và dưới đây là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn trên iPad ở hiện tại. … → Đồ họa Vector trên iPad với Autodesk Graphic (xem tiếp)