Những poster sáng tạo sử dụng không gian âm

Không gian âm, là phần không gian bao quanh đối tượng mà trước đây có lúc bị xem như là vô dụng, chỉ để lộ mảng nền bên dưới (khi mà vẫn còn quan niệm về Hình – Nền). Tuy nhiên nếu xem chúng như là 1 mảng, dù là mảng trắng, thì phần không gian này không chỉ có mức độ quan trọng như mảng hình mà còn tạo nên nhiều ý tưởng độc đáo. … → Những poster sáng tạo sử dụng không gian âm (xem tiếp)

Pages Mac và công thức toán học

Với phiên bản 6.1.1, Page đã có thể chèn được thêm các công thức toán học mà trước đây cần phải nhờ một phần mềm chuyên dụng. Nay bạn có thể minh họa công thức toán học, hóa học, vật lý ngay trong phần mềm với thao tác cực kỳ linh hoạt và hữu ích cho người soạn thảo bài học, bài giảng. … → Pages Mac và công thức toán học (xem tiếp)