photostock. Creative travel and themes of summer vacation

Ảnh chất lượng cao về các ý tưởng quảng bá du lịch hàng không đến nhiều nước trên thế giới.

Thể loại: Ảnh chất lượng cao (độ phân giải 300 ppi, kích thước từ 4690*3250 đến 9340*6200)
Định dạng: JPG
Dung lượng: 317,8 MB (25 tấm jpg) … → photostock. Creative travel and themes of summer vacation (xem tiếp)

Matthew Simmonds – Những kiến trúc chạm khắc cổ 1/2

Khi nghe đến những tác phẩm điêu khắc bằng cẩm thạch, chúng ta có xu hướng nghĩ đến các tượng hình người như phụ nữ, thiên thần bất hủ từ Hy Lạp, Ý. Một tác phẩm điêu khắc không nhất thiết phải là 1 khối đá đặc, mà Matthew Simmond đã thể hiện trong các tác phẩm của mình: Ông khoét rỗng các khối đá tạo nên nội thất của các công trình mỹ thuật kiến trúc xa xưa … → Matthew Simmonds – Những kiến trúc chạm khắc cổ 1/2 (xem tiếp)