Thông báo: Nâng cấp kho ảnh chất lượng cao

Như các bạn đã biết, Viết Chì gỗ sở hữu một hệ thống kho, thư viện đồ sộ gồm các mục:

  • Sách (pdf, epubs,) Các sách tra cứu và học tập về ngoại ngữ, mỹ thuật, thiết kế, công nghệ..
  • Vector (eps, ai)
  • Flash: Bao gồm các source code từ thời Flash 8 (Macromedia) đến Flash CS6 (Adobe)
  • Font: Font tiếng việt (unicode, vni, abc) và mỹ thuật
  • Ảnh chất lượng cao (jpg, png, tif)
  • Âm thanh (mp3, m4a, wave)
  • Video (mp4, avi)

… → Thông báo: Nâng cấp kho ảnh chất lượng cao (xem tiếp)