GS Phạm Hoàng Hộ và bộ sách Cây cỏ Việt Nam

Trong bầu trời khoa học Việt Nam, đặc biệt là những nhà nghiên cứu về thực vật, thì không ai là không biết đến bộ sách “Cây Cỏ Việt Nam” củia Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ. Bộ sách này được ví như những quyển cẩm nang trong khoa học nghiên cứu, nhất là ngành dược. → → xem tiep GS Phạm Hoàng Hộ và bộ sách Cây cỏ Việt Nam

I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.
~ Steve Jobs