google Doc – phần 1: Các thiết lập cơ bản

Google Docs là một ứng dụng tuyệt vời dành cho công việc với hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các tính năng mà bạn cần có ở 1 trình soạn thảo văn bản chuyên nghiệp. Ngoại trừ một số người vẫn còn sử dụng các ứng dụng văn phòng cài đặt trên máy tính mà chưa thử chuyển sang một ứng dụng tương tự trên nền điện toán đám mây vì sợ thiếu nhiều tính năng cần thiết. … → google Doc – phần 1: Các thiết lập cơ bản (xem tiếp)

Những poster sáng tạo sử dụng không gian âm

Không gian âm, là phần không gian bao quanh đối tượng mà trước đây có lúc bị xem như là vô dụng, chỉ để lộ mảng nền bên dưới (khi mà vẫn còn quan niệm về Hình – Nền). Tuy nhiên nếu xem chúng như là 1 mảng, dù là mảng trắng, thì phần không gian này không chỉ có mức độ quan trọng như mảng hình mà còn tạo nên nhiều ý tưởng độc đáo. … → Những poster sáng tạo sử dụng không gian âm (xem tiếp)