Những poster sáng tạo sử dụng không gian âm

Không gian âm, là phần không gian bao quanh đối tượng mà trước đây có lúc bị xem như là vô dụng, chỉ để lộ mảng nền bên dưới (khi mà vẫn còn quan niệm về Hình – Nền). Tuy nhiên nếu xem chúng như là 1 mảng, dù là mảng trắng, thì phần không gian này không chỉ có mức độ quan trọng như mảng hình mà còn tạo nên nhiều ý tưởng độc đáo. … → Những poster sáng tạo sử dụng không gian âm (xem tiếp)