Dạo chơi dưới mặt nước ở Nhật bản

Cảnh sinh hoạt …dưới đáy hồ bơi bạn nhìn thấy trên đây là một công trình độc đáo kết hợp giữa chất liệu xây dựng, ý tưởng và nghệ thuật mô phổng tạo ảo giác một cách khéo léo.

Chắc chắn là hồ bơi này không dành cho dân thể thao, nó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, ý tưởng xuất sắc. Một khi bạn tham quan hồ này, phía trên và cả phía dưới, bạn sẽ có một cảm giác ấn tượng không bao giờ quên (Dưới đáy hồ chắc là mát lắm!) … → Dạo chơi dưới mặt nước ở Nhật bản (xem tiếp)