Pages 3.3 iPad và những tính năng mới

iOS 11 phát hành, kéo theo hàng loạt ứng dụng được nâng cấp. Trong đó các app chính chủ từ apple là kịp thời nhất: Page, Number, Keynote, GarageBand, iMove, ..

1. Giao diện duyệt file bằng Files app

Giờ đây Pages sẽ duyệt file trong ứng dụng Files chung của iOS 11. Bằng ứng dụng duyệt file chung này, bạn có thể truy cập vào các file Page trong iPad hoặc trên iCloud

Từ màn hình này, bạn có thể chia sẻ file bằng cách kéo thả qua các cloud service, tạo thư mục trong iCloud, gán Tags cho file, hoặc phục hồi các file vừa xóa

2. Hỗ trợ tính năng Drag and Drop (kéo thả) trong chế độ Slide Over hoặc Split View

Chuyển file

Bạn có thể chuyển nhiều file cùng lúc bằng cách chọn cùng lúc nhiều file

  • Chạm và giữ ngón tay lên một file, tách nó ra khỏi vị trí
  • Dùng thêm một ngón tay chạm lên các file khác để chọn thêm

Copy text, hình ảnh hoặc table

  • Quét chọn đoạn text
  • Giữ ngón tay lên đoạn text đang chọn, đoạn text sẽ tách ra
  • Kéo chuyển đoạn text qua cửa sổ ứng dụng khác

Lưu ý: Để sử dụng được tính năng kéo thả từ 2 cửa sổ ứng dụng bạn phải bật Allow Multiple AppsShow Suggested and Recent App trong Settings > General > Multitasking & Dock

3. Kết hợp các hình shape từ các lệnh Unite, Intersect, Subtract, và Exclude

4. Bổ sung lệnh Break Apart để tháo các hình shape phức tạp

Lưu ý: không phải hình shape nào cũng có lệnh Break Apart trong bảng lệnh Arrange

5. Bổ sung các lệnh Align, Distribute, Flip hỗ trợ các thao tác biến đổi nhanh chóng

Tham khảo các hình minh họa bảng lệnh Arrange phía trên

6. Bổ sung thao tác chọn nhanh cả cụm paragraph bằng cách tap nhanh 3 lần

7. Xuất file PDF hỗ trợ hiển thi table

8. Truy cập các phiên bản củ của file

Đây là revision, là 1 tính năng không mới, trong ở phiên năng này nó khác nhiều so với các phiên bản trước đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + 15 =