Thao tác với màu sắc với pixelmator trên iPad

Màu sắc trên một phần mềm xử lý ảnh thường không quan trọng, tuy nhiên không vì thế mà Pixelmator trên iOS lại thiếu đi phần đó. Trên phần mềm này ngoại trừ chức năng chính là xử lý ảnh, bạn còn có thể làm được thêm nhiều việc khác như thêm chữ, mảng để trang trí và áp màu lên nó.

 

TÓM TẮT

Lấy màu từ ảnh
Đổ màu solid lên mảng
Chọn màu theo thông số hệ màu Hex
Áp màu Gradient

  • Các kiểu màu gradient
  • Thiết lập và tuỳ chỉnh

Lấy màu (Eyeddropper)

Chạm và giữ 1 ngón tay lên vùng màu muốn lấy khoảng 2 giây, một khung hình vuông lấy màu hiện ra

Đổ màu nền

Mở Layer, tap lên layer, chọn filll

Đổ màu lên mảng (solid color)

Để đổ màu lên mảng

  • Chọn mảng
  • Click lên icon tool  
  • Chọn Format > Color

Chọn màu theo thông số hệ màu HEX

Tap lên ô lấy màu trong vùng màu Color, để hiển thị bảng màu HEX

 

Áp màu chuyển (Gradient)

Theo các bước áp màu như trên, và lần này chọn màu Gradient

 

Có 3 kiểu gradient

Màu Gradient Linear

Số màu chuyển tuỳ thuộc vào số thẻ màu trên thanh sắc độ

  • Để thêm thẻ: Tap lên thanh sắc độ
  • Để bỏ thẻ: Tap và giữ lên thẻ khoảng 2s
  • Để áp màu lên thẻ Tap lên thẻ

 

Màu Gradient Radial

Kiểu màu thay đổi từ tâm lan ra

 

Màu Gradinent Angle

Màu theo các vệt xuyên tâm


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + thirteen =