Những cái mới trên pixelmator 2.3 trên iPad

Hôm qua, Pixelmator, ứng dụng được xem là Photoshop trên iPad vừa có 1 đợt nâng cấp lên phiên bản 2.3. Cần nói ở đây là photoshop cũng có ứng dụng trên iPad, thậm chí là nhiều ứng dụng, nhưng tính năng và mức độ tiện dụng thua xa em này. Với kinh nghiệm chuyên lập trình trên Mac và iPad, chúng xem đợt nâng cấp này của pixelmator có những gì mới?

Tập trung ở tính năng xử lý vùng chọn

Đây là thế mạnh nhất của các ứng dụng xử lý ảnh, mọi thao tác trích xuất hay áp hiệu ứng đều bắt đầu từ việc tạo vùng chọn. Cung cấp sức mạnh cho các selection là hướng đầu tư đúng đắn của pixelmator.

CÔNG CỤ MỚI

Nhìn bảng công cụ selection trên, dễ dàng nhận ra những gương mặt mới (hay những cái tên mới của biểu tượng củ).

Quick Selection

Biểu tượng này trước đây là Paint Selection, giờ được đổi tên thành Quick Selection với khả năng chọn “vô cùng” chính xác như hãng công bố.

Color Selection

Biểu tượng này trước đây là Magic Wand, giờ được đổi tên thành Color Selection. Sử dụng giải thuật mượt content-aware cho đường chọn chính xác và nhanh hơn, đặc biệt trên các thế hệ iPad củ.

Magnetic Selection

Đây là công cụ hoàn toàn mới trong phiên bản này. Với khả năng bắt dính chính xác các đường biên, công cụ này hỗ trợ thêm cho thao tác chọn những đối tượng có sắc độ tách biệt với nền.

Trong Selection mode

Invert selection

Từ đây, việc đảo ngược vùng chọn dễ hơn bao giờ hết

Create New

Thêm tỉ lệ 16/9 vào công cụ Crop

THAO TÁC CHẠM MỚI

Tap 2 ngón: Chỉnh trang vẽ vừa với màn hình hoặc phóng to

Khi đã tạo vùng chọn

 • Dùng 1 ngón drag bên trong vùng chọn để di chuyển vùng chọn
 • Dùng 1 ngón drag bên ngoài để chọn đường chọn mới (bỏ đường chọn củ)
 • Dùng 2 ngón drag để di chuyển canvas

SỬA LỔI và NÂNG CẤP NHỎ

Không chỉ có rất nhiều lỗi đã được fix, mà còn có khá nhiều nâng cấp nhỏ giúp pixelmator hoàn thiện hơn rất nhiều

 • Hiệu ứng đường vùng chọn theo kiểu “đàn kiến bò” được làm mới
 • Khi thêm hay bớt vùng chọn, kết quả cuối cùng hiển thị trực tiếp trên màn hình.
 • Các nút điều khiển của vùng chọn được làm nhỏ hơn cho các thao tác transform chính xác hơn.
 • Bổ sung hiêu ứng lực nhấn cho Apple pencil khi sử dụng Quick selection
 • Đường chọn sẽ tự động bắt (snap) các cạnh ảnh hay trang vẽ
 • Các vùng chọn được tạo ra từ các công cụ Free Selection, Rectangle Selection, và Ellipse Selection sẽ bắt chính xác từng điểm ảnh (pixel), loại bỏ các điểm ảnh lờ mờ ở các biên vùng chọn khi bạn copy hay delete
 • Đường vùng chọn được tạo bằng công cụ Free Selection được tăng gấp đôi số điểm (point) làm đường chọn mượt hơn.
 • Hiệu ứng mờ vùng chọn với công cụ Quick Selection or Color Selection.

 


(Bản gốc tiếng Anh)

Pixelmator 2.3 for ios brings an incredible Quick Selection Tool, a powerful and precise Magnetic Selection Tool, features many small, but awesome improvements to the selection experience on ios, and more.

New:

 • The advanced Quick Selection Tool lets you make incredibly accurate selections.
 • The smart Magnetic Selection Tool snaps precisely to the objects you trace.
 • Many small, but awesome changes improve the selection experience on ios.

Selection improvements:

 • When making selections, you can now tap Invert to invert your selection.
 • The outline of selections made with the Color Selection Tool is more precise thanks to a content-aware smoothing algorithm.
 • The all-new marching ants design improves performance and has ants that actually march around your selections.
 • The Color Selection Tool is now faster (especially on older devices).
 • Added a Create New selection mode, which is now the default.
 • A live preview of your final selection is now shown when using the Add or Subtract selection modes.
 • You can now transform selections in the Arrange pane.
 • Selections now snap to layers and the canvas, just like layers do (but you can turn this off by turning off Guides).
 • Selections made with the Free Selection, Rectangle Selection, and Ellipse Selection tools now always snap to pixels, meaning there won’t be any unwanted, half-transparent pixels at the edges of a selection when you copy, delete, or transform it.
 • The selection paths of the Free Selection Tool are now made up of twice as many points, which makes them smoother.
 • When you open up Select with an already selected area, the selection tool that you were using previously will automatically become active.
 • When moving a selected area, dragging inside the selection will move it, and dragging outside the selection will now pan the image.
 • The selection outline that is added as you select with the Free Selection Tool now has a subtle animation.
 • When making selections with the Quick Selection or Color Selection tools, the selection preview now fades into the marching ants.
 • Tapping Undo after transforming a selected area sometimes used to make that area flicker. Fixed.
 • When using the Free Selection Tool, quickly tapping could sometimes make really small selections instead of adding points. Fixed.

Improvements and bug fixes:

 • Use a two finger double tap to zoom in or zoom to fit.
 • The 9:16 aspect ratio is now in the list of ratios in Crop.
 • The request to let Pixelmator access your Photos library wouldn’t appear if you tried to save to Photos before having opened an image from Photos -it does now.
 • If you use Copy to Photos to save a new image to your Photos library, you’ll now be able to use Save to Photos to save over that new image.
 • If you drag a layer that is not selected (the transform handles aren’t visible) and it does not fit in the screen, the layer will not be moved. To move it -first, tap to select it.
 • When you hold two fingers to rotate a layer but one or both fingers are outside the currently selected layer, other layers in your image will not be selected – first tap to select the layer you want to rotate, then hold two fingers inside it to start rotating.
 • Zoom animations are a little more smooth as they now have subtle ease-out transitions.

Apple Pencil improvements and bug fixes:

 • When using Apple Pencil, the brush size of the Quick Selection Tool is pressure-sensitive.
 • Selections made using Apple Pencil and the Free Selection Tool are now more accurate.
 • The transform handle area is now smaller, giving you more precision.

Pixelmator for iPhone improvements:

 • The Select and Distort tool choosers are now laid out more symmetrically.
 • The selection mode in the Select tool chooser is highlighted more clearly.
 • Tapping to choose a selection mode will now close the Select tool chooser.

Pixelmator 2.3 for ios has a bunch of other great improvements and fixes – read the full release notes at pixelmator.com/ios/updates

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + twelve =