PixelMator trên Mac và câu hỏi thường gặp

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp khi sử dụng PixelMator trên Mac

Arrow head – Vẽ đường mũi tên chú thích hình ảnh

PixelMator không có các đường stroke gắn đầu mũi tên, bù lại phần mềm này Có thư viện Custom shape có các hình mũi tên. Tuy không linh hoạt nhưng có thể sử dụng để thay thế.

Làm sao để thoát khỏi chế độ bắt trỏ (bỏ snap)

Để bỏ snape nhanh nhấn giữ phím ⌘ (command) khi thao tác

Công cụ Content aware là công cụ gì?

Sử dụng Healing tool

Pencil tool nằm ở đâu?

Để kích hoạt công cụ Pencil, nhấn phím P

Hiệu ứng Dropshadow ở đâu?

Trong bảng lệnh style (View > Show Styles)

Chế độ vector: nhấn ⌘⇧ V

Các hình shapes vector

Chuyển qua lại đường guide nằm ngang và nằm dọc

Khi kéo guide từ ruler (khi chưa nhả chuột) nhấn Opt sẽ chuyển nhanh qua lại Horizontal – vertical

Thủ Thuật PixelMator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 10 =