PixelMator trên Mac – Các Phím tắt

Chuyên trang các phím tắt hữu ích khi sử dụng PixelMator trên Mac.

Toggle – chuyển nhanh

disable snape

 Guide: horizontal — vertical

View – Vùng nhìn

  • ⌘ + zoom in
  • ⌘ – zoom out

Object

⌘ F Free transform

Color – Màu sắc

X Switch between Stroke/Fill color

Layer
⇧ ⌘ D nhân bản vùng chọn ra layer mới

Draw

] [ Increase/decrease brush width
⌘⇧ V Chế độ vector

Thủ Thuật PixelMator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =